Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

+48 71 740 57 82, +48 693 722 999          biuro@kancelariapankiewicz.pl

 

Zasady współpracy

 

 

Realizujemy zasady etyki adwokackiej i następujące zasady staranności obowiązujące w naszej Kancelarii.
 
 1.  Im wcześniej klient powierzy nam swoją sprawę, tym korzystniej i mniej kosztownie możemy ją poprowadzić, według kolejności działań:
  1. doradztwo,
  2. negocjacje,
  3. spór.
 2. W celu zapewnienia poufności i ochrony danych naszych klientów ważne dokumenty i informacje odbieramy od Klienta podczas indywidualnej rozmowy w siedzibie Kancelarii. Nie umieszczamy danych naszych klientów w chmurze.
 3. Przed przyjęciem zlecenia analizujemy problem klienta w szerszym kontekście jego sytuacji prawnej. Wskazujemy możliwie najbardziej wszechstronne rozwiązanie.
 4. Bierzemy odpowiedzialność za słowo w poradach, sporządzanych pismach i wystąpieniach w interesie klienta.
 5. Przedstawiamy strategię, ryzyka i szanse obrony interesu klienta przed przyjęciem sprawy. Podejmujemy się jej prowadzenia pod warunkiem uzgodnienia ich z klientem.
 6. Jeśli sprawa wykracza poza nasze specjalizacje, polecamy odpowiednich specjalistów.
 7. Koniecznym warunkiem skutecznego działania Kancelarii jest znajomość zarówno mocnych, jak i słabych stron sytuacji Klienta. W interesie Klienta leży, aby szczegółowo przedstawić nam także niekorzystne dla niego fakty.
 8. Wysokość i zasady rozliczenia wynagrodzenia za pomoc prawną są ustalane z klientem przed przyjęciem sprawy. W ramach umówionego wynagrodzenia Kancelaria pokrywa koszty kancelaryjne, koszty zatrudnienia pracowników i doradców.
 9. W zależności od charakteru sprawy możliwe jest rozliczenie:
  a. ryczałtowe, czyli według przyjętej z góry kwoty, płatne z góry albo w ratach;
  b. według stawki godzinowej, płatne okresowo na podstawie czasu niezbędnego do prowadzenia spraw klienta;
  c. częściowo uzależnione od wartości wygranej.
 10. Na życzenie potencjalnego klienta przedstawiamy obowiązujące w Kancelarii stawki wynagrodzeń.

  Kancelaria pracuje w językach polskim i angielskim.
 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit