Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

+48 71 740 57 82, +48 693 722 999          biuro@kancelariapankiewicz.pl

 

Współpracownicy

 

Rozległa praktyka Kancelarii jest możliwa dzięki współpracy ze znakomitymi praktykami i znawcami prawa, przedstawicielami nauki i psychologii, medycyny, administracji a także zaprzyjaźnionymi kancelariami z Polski i zagranicy.

Grono stałych i dobieranych do sprawy współpracowników oraz wykształconych w Kancelarii adwokatów i radców prawnych stanowi o naszej sile. Do grona współpracujących z nami kancelarii należą między innymi:

Tadeusz Konarski
Jezus z Nazaretu

Tadeusz Konarski


Ekspert z zakresu szeroko rozumianego zarządzania edukacją, prawa pracy w oświacie, finansów oświatowych, systemów informatycznych w oświatowej logistyce i sprawozdawczości (SIO, finanse, organizacja), konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Trener realizujący szkolenia dla samorządów lokalnych, firm i instytucji szkoleniowych, dla Ośrodków Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z zakresu ustroju i struktury oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego, systemu informacji oświatowej oraz prawa oświatowego i finansowania zadań oświatowych. Ekspert i autor materiałów w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym –etap II, absolwent Training Reform Education of Management. Były menadżer ds. klientów kluczowych w jednej z wiodących firm informatycznych dedykujących systemy informatyczne dla oświaty. Autor wielu opracowań i publikacji, m. innymi książki:” Centra Usług Wspólnych w samorządach”. Konsultuje i wdraża modele obsługi wspólnej w jednostkach samorządu lokalnego. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych w systemie INFOR. Prowadzi usługi konsultingowe, szkolenia, wdrożenia i audyty a także działalność ekspercką, w ramach której doradza zarówno organom jednostek samorządu lokalnego, urzędnikom samorządowym, dyrektorom jednostek oświaty jak i innym pracownikom tego sektora.

Bartosz Grenczer

Bartosz Grenczer

dr Bartosz Greczner

 

Radca prawny prowadzący kancelarię prawną i Dyrektor Biura Radców Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W przeszłości pracował w Departamencie Organizacyjno-Prawnym Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej we Francji.
Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w tym prawie spółek, prawie cywilnym, prawie pracy, autorskim i ochrony własności przemysłowej oraz prawie farmaceutycznym. Jest autorem wielu prac naukowych analizujących orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Pracuje w językach polskim, angielskim i francuskim.

Radosław Owczarkowski

 

Lege Obsługa Prawna sp. z o.o.

 

Radosław Owczarkowski - ukończył aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Praktykę zawodową rozpoczął w rodzinnej Kancelarii Radcy Prawnego Grzegorza Owczarkowskiego w Bolesławcu obsługując przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, doradzając w sprawach z zakresu krajowego i wspólnotowego prawa pracy. Świadczył usługi prawne na rzecz podmiotów z sektora IT oraz e-commerce.
Był związany z warszawskim wydawnictwem Wiedza i Praktyka jako ekspert w dziedzinie prawa handlowego, w tym w szczególności w sprawach tworzenia i prowadzenia spółek. Współudziałowiec i Prezes Zarządu LEGE Obsługa Prawna sp. z o.o., prowadzącej kilka serwisów internetowych udostępniających gotowe rozwiązania prawne.
Pracuje w językach polskim i angielskim

Łukasz Jończyk

Jończyk Legal Kancelaria Adwokacka - Warszawa

 

Łukasz Jończyk – adwokat prowadzący od kilkunastu lat własną kancelarię w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa działalności gospodarczej. Reprezentuje osoby fizyczne i prawne w sprawach administracyjnych i prowadzi spory w postępowaniu sądowo–administracyjnym. Występuje jako obrońca w sprawach karnych.

Andrzej Spychała

Andrzej Spychała Kancelaria Adwokacka - Poznań


Andrzej Spychała - adwokat prowadzący kancelarię specjalizującą się w sprawach gospodarczych i prawa własności intelektualnej. Od kilkunastu lat reprezentuje przedsiębiorców, działających między innymi na rynku usług telekomunikacyjnych. Jako ekspert zajmuje się sporządzaniem umów biznesowych i analizą stosunków gospodarczych. Doradza osobom zarządzającym przedsiębiorstwami i uczestniczy w negocjowaniu kontraktów biznesowych. Jego praktyka obejmuje także prawo nieruchomości i inwestycji budowlanych.
Występuje także jako pełnomocnik w sprawach gospodarczych przed sądami powszechnymi i broni interesów klientów w postępowaniu administracyjnym i przed sądami administracyjnymi.

 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit