Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

+48 71 740 57 82, +48 693 722 999          biuro@kancelariapankiewicz.pl

 

Sprawy

 

Sprawy w działalności gospodarczej

 

 • Opinie prawne
 • Wybór właściwej formy działalności; tworzenie i przekształcanie przedsiębiorstw, zakładanie spółek
 • Negocjowanie i zawieranie kontraktów handlowych, Umowy B2B, B2C
 • Obsługa stosunków korporacyjnych w spółkach handlowych: relacje Zarząd – Rada Nadzorcza – Zgromadzenie Wspólników i uchwały tych organów
 • Inwestycje dotyczące nieruchomości, proces budowlany
 • Audyt prawny przedsiębiorstw i tworzenie wewnętrznych regulacji firm,
 • Regulaminy sklepów internetowych
 • Ochrona danych osobowych w firmie
 • Procesy sądowe w sprawach gospodarczych, konsumenckich i pracowniczych

 
 

Sprawy karne

 

 • Obrona we wszystkich rodzajach spraw o przestępstwo lub wykroczenie
 • Sprawy karne gospodarcze i w prawie autorskim
 • Reprezentacja przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
 • Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, w tym osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, na podstawie Ustawy „lutowej”.


   

Sprawy dotyczące własności intelektualnej i dóbr osobistych

 
 • Opinie prawne
 • Wybór właściwej formy ochrony własności intelektualnej
 • Negocjowanie i zawieranie umów autorskich i licencji
 • Audyt prawny własności intelektualnej przedsiębiorstw i twórców
 • Procesy sądowe w sprawach dotyczących własności intelektualnej i dóbr osobisty

 
 

Administracja oświaty

 

 • Wdrożenia obsługi wspólnej jednostek oświatowych
 • Doradztwo i reprezentacja w sprawach kadrowych i pracowniczych
 • Przekształcenia i tworzenie planów sieci szkół
 • Audyt administracyjno-prawny, przygotowywanie projektów uchwał, doradztwo, opiniowanie
 • Reprezentacja jednostki wobec innych organów administracyjnych w toku wdrażania powyższych rozwiązań
 • Reprezentacja jednostek oświatowych w sprawach o zwrot dotacji oświatowej

 

Prawo medyczne

 

 • Doradztwo w sprawie formy prawnej prowadzenia podmiotu leczniczego i pomoc w rejestracji
 • Doradztwo w sprawach pracowniczych, przygotowywanie umów zlecenia z osobami prowadzącymi indywidualną praktykę, umów o pracę
 • Doradztwo w sprawach obiegu dokumentacji medycznej i ochrony danych osobowych w podmiocie leczniczym
 • Wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej
 • Zastępowanie podmiotów leczniczych i przedstawicieli zawodów medycznych: pielęgniarki, lekarzy i położne w sporach sądowych

   

Sprawy frankowe

 

 • Opinie o zasadności podważenia umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do Franka szwajcarskiego
 • Prowadzenie sporów sądowych o uznanie umów frankowych za nieważne lub bezskuteczne z powodu klauzul niedozwolonych
   

 

 

 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit