Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

+48 71 740 57 82, +48 693 722 999          biuro@kancelariapankiewicz.pl

 

Reagujemy na wyrok TSUE

 

 

 

W związku z wyrokiem TSUE z dnia 15 czerwca 2023 roku w naszej kancelarii reagujemy rozszerzaniem wniosków dowodowych z zakresu bankowości i finansów. Chcemy dowiedzieć się, jakie wynagrodzenie powinien otrzymać klient - kredytobiorca w zamian za oddawanie bankowi swoich pieniędzy w trybie nieważnej umowy kredytu frankowego.

 

Przypomnijmy, że w sprawie C-520/21 TSUE wydał wyrok na skutek złożonego przez jeden z warszawskich sądów pytania. Chodziło o kwestię czy w przypadku uznania umowy kredytowej za nieważną, strony mogą żądać dodatkowych odszkodowań oprócz zwrotu już zapłaconych środków (bank - kapitału kredytu, konsument - rat, opłat, prowizji i składek ubezpieczeniowych), a także odsetek ustawowych za opóźnienie od momentu wystawienia wezwania do zapłaty.


TSUE odmówił takich uprawnień Bankom, jednocześnie przyznając możliwość dochodzenia takich dodatkowych świadczeń konsumentom, którzy składali w banku w formie kolejnych rat kredytowych nienależne bankowi świadczenia, z których bank mógł dowolnie korzystać. TSUE nie wskazuje oczywiście jak powinno zostać wyliczone czy określone świadczenie, po które mógłby zwrócić sie do banku frankowicz. Kwestia określenia tego wynagrodzenia musi zostać wypracowana przed polskimi sądami w trybie polskich przepisów materialnoprawnych i proceduralnych.


W prowadzonych przez nas sprawach sądowych zaczynamy realizować przyjętą w tym zakresie strategię. Chcemy w pierwszej kolejności zaangażować pracujących w naszych sprawach biegłych sądowych do tego, aby przy okazji pracy nad zadawanymi przez banki zagadnieniami (zwykle opinie te są niecelowe i służą przedłużaniu postępowania), wydali opinie dotyczącą wyliczenia wartości wynagrodzenia należnego konsumentowi z tytułu oddawania kapitału bankom bez ważnej podstawy prawnej. Spróbujemy w ten sposób nie zmarnować kilku miesięcy oczekiwania na opinie biegłych w niektórych z prowadzonych przez nas spraw. Bez względu na wyniki tych eksperymentalnych wniosków procesowych, będziemy także pracować w gronie ekspertów nad wypracowaniem standardów wyliczania takiego wynagrodzenia.

 

mgr prawa Radosław Owczarkowski

 

 
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit