Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

+48 71 740 57 82, +48 693 722 999          biuro@kancelariapankiewicz.pl

 

KANCELARIA ADWOKACKA PANKIEWICZ

Biznes

Od 2003 r. obsługujemy prawnie zagraniczne i polskie firmy. Braliśmy udział w przeprowadzeniu krajowych i międzynarodowych transakcji handlowych, przekształceń korporacyjnych oraz inwestycji budowlanych. Standardy obsługi najbardziej wymagających klientów, opanowane między innymi w sprawach międzynarodowych spółek stosujemy do każdej indywidualnej sprawy naszych Klientów.

Sprawy sądowe
 

Występowaliśmy przed sądami wszystkich szczebli. Od 2005 r ucząc się od praktyków o krajowej renomie, a od 2011 r. pod firmą Kancelarii Adwokackiej Pankiewicz. Doprowadziliśmy do korzystnego rozstrzygnięcia liczne spory z umów gospodarczych, konsumenckich i stosunków cywilnych. Z zaangażowaniem broniliśmy wszystkich naszych klientów oskarżonych o przestępstwa. Prowadziliśmy liczne sprawy rodzinne, cywilne i spory administracyjne w sprawach oświatowych i reprywatyzacyjnych.

Wdrożenia reform w oświacie
i służbie zdrowia

Pomagaliśmy podmiotom leczniczym i jednostkom samorządowym dostosować się do zmian w prawie. Tworzyliśmy centra usług wspólnych w administracji samorządowej, prowadziliśmy przekształcenia w jednostkach oświatowych i planach sieci szkół. Tworzyliśmy regulaminy funkcjonowania podmiotów leczniczych, wdrażaliśmy ochronę danych osobowych (RODO), obiegu elektronicznej dokumentacji medycznej, broniliśmy interesów jednostek samorządowych i podmiotów leczniczych w sporach sądowych.

Tworzenie prawa
 

Braliśmy udział w procesie legislacyjnym w Parlamencie RP. Opiniowaliśmy ustawy i tworzyliśmy projekty ustaw. Tworzyliśmy i dostosowywaliśmy do zmieniającego się prawa regulacje wewnętrzne: statuty, regulaminy i akty założycielskie licznych przedsiębiorstw, fundacji i stowarzyszeń.

Nauka
 

Od 2003 r. prowadziliśmy indywidualne i zespołowe prace badawcze nad prawem własności intelektualnej, teorią prawa oraz prawami podstawowymi. Opiniowaliśmy złożone problemy prawne działania biznesu, podmiotów badawczych, organizacji pozarządowych i administracji samorządowej. Opublikowaliśmy liczne prace naukowe i popularyzatorskie oraz odczyty na konferencjach naukowych.

Negocjacje
 

Skuteczne pertraktowaliśmy umowy i warunki porozumień. Doprowadziliśmy do pozasądowego rozwiązania trudnych i spornych sytuacji w obszarach prawa gospodarczego, dóbr osobistych i własności intelektualnej, a także w sprawach karnych i rodzinnych.

 

Ryzyko jest częścią życia. Adwokat pomaga je ocenić i podjąć dobrą decyzję, choć podobnie jak klient wie, że ryzyka nie da się uniknąć.Przypomina to sytuację, w której znalazł się Kapitan Mc Whirr z opowiadania Tajfun Josepha Conrada. Widząc, że wskazania barometrów pikują, zapowiadając wielki sztorm, przejrzał fachowe poradniki i powiedział tak:

Wszystkie te reguły, jak uniknąć silniejszych powiewów i jak obchodzić wiatry, wszystko to wydaje mi się czystym szaleństwem, kiedy się chłodno nad tym zastanowić. (…) Jeśli pogoda przeszkodzi, mówi się trudno (…). Ale przypuśćmy, że zszedłbym z kursu i zawinął o dwa dni później.
Zapytaliby: „Gdzie pan był przez ten cały czas, panie kapitanie?” Co bym powiedział? Poszedłem okrężną drogą, żeby uniknąć złej pogody” - odpowiedziałbym. „Musiała być cholernie zła” - oni na to. A ja: „Nie wiem. Okrążyłem ją”.

 

 

dr Olgierd Pankiewicz, adwokat

  
Ukończył Prawo na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie rozpoczął pracę zawodową w kancelarii mecenasa Bogdana Fijałkowskiego i pracę naukową. Na Uniwersytecie Wrocławskim obronił pracę doktorską o metodach interpretacji prawniczej, prowadził wykłady na studiach prawniczych i informatycznych i kontynuował badania nad wykładnią i aksjologią prawa oraz nad prawem własności intelektualnej. Równocześnie praktykował w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak w działach prawa pracy i prawa własności intelektualnej. Następnie pełnił obowiązki dziekana wydziału prawa prywatnej uczelni, skąd przeszedł do wykonywania zawodu adwokata, ucząc się go od mecenasa Andrzeja Malickiego. W 2011 r. otworzył własną kancelarię adwokacką.
Od dziesięciu lat doradza podmiotom gospodarczym i samorządowym, negocjuje umowy i tworzy rozwiązania prawne usprawniające działanie tych podmiotów. Prowadzi spory sądowe prywatnych osób, firm i jednostek samorządowych. Jest obrońcą w sprawach karnych. Zajmuje się kształceniem aplikantów i rozbudową zespołu współpracowników Kancelarii.

 

smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.
Learn more about our Privacy Policy
Agree Clear the cookies and exit